tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Soma-lian

 
1.
man who has sex with small animals
"dudeee he really sequeira'd that squirrel"
viết bởi Soma-lian 30 Tháng tư, 2007