4 definitions by SouthWest313

A brand of vodka imported from france made with wheat grain

16 flavors currently available - banana, berry, blueberry,
cherry, chocolate, citrus, espresso, grape, greenapple,
kiwistrawberry, mango, melon, orange, pomegranate, raspberry, vanilla.
pinnacle vodka had me twisted last night!
viết bởi SouthWest313 03 Tháng tư, 2008
A brand of vodka imported from france made with wheat grain

16 flavors currently available - banana, berry, blueberry,
cherry, chocolate, citrus, espresso, grape, greenapple,
kiwistrawberry, mango, melon, orange, pomegranate, raspberry, vanilla.
I was twisted off pinnacle last night!
viết bởi SouthWest313 03 Tháng tư, 2008
Activities are tasks and milestones.
My activities include rollin up blunts and stealing your car audio.
viết bởi Southwest313 03 Tháng tư, 2008
1. The act or process of interacting.
2. The state of undergoing interaction.
There's not a single interaction in that house lets hit it up.
viết bởi Southwest313 03 Tháng tư, 2008

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×