tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by SpacedBar

 
1.
Shortened form of "Naturally."
It's an abbreviation of naturally, natch.
viết bởi SpacedBar 30 Tháng một, 2005