tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

1 definition by SpagUrNan

 
1.
Sex
A: "she said she liked me and asked me to the movies"
B: "do it for slams"
viết bởi SpagUrNan 28 Tháng mười một, 2009