11 definitions by Spaztastic Derek

little fags who clog up the goddamn skateparks. Little bitches
Those scooterers sure are fags.
viết bởi Spaztastic Derek 29 Tháng hai, 2004
Bitchin, off the hook, awesome
Man that varial flip off the kicker was fuckin flamdiggity!
viết bởi Spaztastic Derek 07 Tháng hai, 2004
when a chicks titty pops out of her shirt
After school there was a cat fight! danielle had a little topflop. Here nips was like this.(.)(.)
viết bởi Spaztastic Derek 07 Tháng hai, 2004
Badass, able to bust out bitchin nice kickflip noseslides
You see how Derek skates he's kostonish
viết bởi Spaztastic Derek 07 Tháng hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×