tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Speed Racer Bro

 
1.
dance created by lil b swag swag
Chef, pot, knife, cookin swag!!!
viết bởi Speed Racer Bro 02 Tháng tư, 2011