tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by SpiDaZ

 
1.
Gay
A positive noun
"Winning the $40 million dollar lottery is gay!"
viết bởi SpiDaZ 09 Tháng sáu, 2013