tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Srboljub Srbojevic

 
1.
Some king form Serbia living in the Groton and spending the most boring year in his life
Son't ask me anything,I'm Serbian
viết bởi Srboljub Srbojevic 04 Tháng năm, 2005