tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by StephMill

 
1.
Stating the obvious... A tagline
My wife came home and said "You're High"... AND PUNT!
viết bởi StephMill 06 Tháng chín, 2007