tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Steve Pinho

 
1.
somone from lithuania
Eddie Kazlauskas is a lithbag
viết bởi Steve Pinho 10 Tháng tám, 2008