tìm từ bất kỳ, như là dog in the bathtub:

1 definition by Stig's American Cousin

 
1.
British slang for studying for an exam.
I'll be swatting all week for finals.
viết bởi Stig's American Cousin 06 Tháng sáu, 2010