tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by Stolp

 
1.
Never ending excusiating virtual error
Dude i just got a neeve!
viết bởi Stolp 05 Tháng năm, 2009