tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by SumKididunno

 
1.
Something extremely awesome.
This concert is so dopestick!
viết bởi SumKididunno 11 Tháng mười, 2007