tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Sun

 
1.
having sex with a girl on her rag
Hey I'm up for some rainbow sex. I don't mind.
viết bởi Sun 10 Tháng năm, 2006