tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Sunstep

 
1.
TL
TL is shorcut of tracklist.
Hi bro, nice mix give me tl.
viết bởi Sunstep 04 Tháng năm, 2010