tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by Supaaa Man

 
1.
An island with super fun partys and high speed internet
Lets go to Super Sexy Town
Yeh
viết bởi Supaaa Man 16 Tháng mười một, 2010