tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Supah B-Rad

 
1.
to get owned, hit, etc.
"yo my man look that car got macked" "oh word that shit got owned kid"

"yo ima mack that nigga if he keep grilin" "do you my doo, you know i got you"
viết bởi Supah B-Rad 20 Tháng tư, 2008