1 definition by SuperHeroWhiteMan

Top Definition
The White Man is a super hero who has the most powerful jizz in the world. His sperm count is so massive and full of power that if he gives even the slightest glance at a woman, they will become impregnated. His name cums from how much jizz he really has. He has so much jizz that he himself is walking around pale as a ghost due to his large jizz content.
Boy: "Hey did you hear Becky is pregnant?" Other boy: "Yeah I'm pretty sure that The White Man looked at her."
#white #jizz #superman #sperm #man
viết bởi SuperHeroWhiteMan 13 Tháng tư, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×