tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by SuperShezTM

 
1.
A romany gypsy word for girl,
"moosh over a doey got a cushti tickna"
viết bởi SuperShezTM 09 Tháng một, 2008