tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by Suppp!! ;)

 
1.
Starin n wastin time
Yo quit Dawdling dude!!!
viết bởi Suppp!! ;) 11 Tháng tám, 2011