tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by Sweaty pinecone

 
1.
How the welsh say screwing.
Glen: "hey davvid."
Davvid: "My polar bear got lymphoma."
Glen: "Screwellin."
viết bởi Sweaty pinecone 09 Tháng năm, 2011