3 definitions by Synatics

Top Definition
When eating something crunchy one may find that they can hear the crunch louder in their head than others can hear it around them.
"Can I turn the television up, I'm getting braincrunch"
viết bởi Synatics 17 Tháng một, 2010
You cease or fail to remember any jokes heard within the last 24 hours.
How was the comedy show? What jokes got told?

I don't know I'm having a jokeslip moment.
viết bởi Synatics 17 Tháng một, 2010
The sour taste when eating food recently after brushing your teeth.
B: Hey Georgia want some of this orange juice?
G: Yeah sure (Drinks) Ew Its got Sour-Power!
viết bởi Synatics 22 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×