tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by T--Bone

 
1.
Literally means, 'Wank and A ready Meal'
"I'm in the mood for a warm evening"
viết bởi T--Bone 08 Tháng mười một, 2008