tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by T-Bird M'T

 
1.
Ridiculousness. Ludicratiosness. Full on dumb.
The world ain't flat - that's sheer utter ludicrosity.
viết bởi T-Bird M'T 20 Tháng năm, 2005