tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by T-RawwGang

 
1.
When black people take a massive shit and everyone yells "OH NIGGASHIT"
"Hey Joe. You okay?"

"No. I feel a massive niggashit coming."

"OH SHIT."
viết bởi T-RawwGang 25 Tháng mười, 2013