tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by T.Thwig

 
1.
Something soft and furry. Ya know, that literal kind of fuzzy.
The hair on my cat's ass is fuzzy.

or, if you don't want to be so explicit, just take off ass.

The hair on my cat is fuzzy.
viết bởi T.Thwig 16 Tháng bảy, 2005