tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by THE KRACKEN

 
1.
COUNTRY MUSIC
CHRIS IS PLAYING THAT GOAT ROPING MUSIC AGAIN
viết bởi THE KRACKEN 19 Tháng hai, 2014