tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by TIFF-AYY

 
1.
BMQ
Booty Meat Queen.
That girl is a straight up BMQ.
viết bởi TIFF-AYY 11 Tháng mười một, 2008