tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by TJAuto

 
1.
Left is the opposite of right.
Left must be wrong, right?
viết bởi TJAuto 13 Tháng mười hai, 2010