tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by TONERBONER

 
1.
Girls that play chemical romance when their dads ground them from the internet is an emo girl
K.e.l.l.y. W.o.o.d.w.a.r.d. is and emo girl
viết bởi TONERBONER 13 Tháng năm, 2008