tìm từ bất kỳ, như là bias:

1 definition by TSSPTRSN

 
1.
Inferior group. A sarcastic way to tell people they suck.
A-team, sucks. Bring in the B-team.
viết bởi TSSPTRSN 22 Tháng một, 2011