Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:

1 definition by T_B_22

 
1.
LOS
Lack of sex
Steph: I'm so horny today

Davis: You're suffering from LOS Steph
viết bởi T_B_22 13 Tháng sáu, 2011
13 10