tìm từ bất kỳ, như là pussy:

1 definition by Tai Kryg

 
1.
B. 1983. An Elite game/otaku/net user whom is residing in an small canadian city dependant on oil and agriculture
Damn that tekku9 guy is the shiznit
viết bởi Tai Kryg 13 Tháng tám, 2003