tìm từ bất kỳ, như là wcw:

1 definition by TalkShowsOf1984

 
1.
a fortunate accident.
I got lost and found a bag of money ,what a serendipity.
viết bởi TalkShowsOf1984 16 Tháng chín, 2005