tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Tamsyn

 
1.
Hot and humid (weather)
Fuck it's muggy today.
viết bởi Tamsyn 14 Tháng một, 2006