1 definition by TattiG

Top Definition
Initially, "White Girl Shwasted" was a term for A girl that was white...shitfaced...and incredibly wasted.
Now? It's a generic term for every frat bro, skater man, and party boy to drop. Label the girl that is the whitest, most shitfaced, and most wasted at your party your very own "White Girl Shwasted."
We've all been there. ...or seen someone go there.
Bro 1: Dude, do you see that girl over there?
Bro 2: The white girl with punch all over her white shirt, dancing like a fool?
Bro 1: Yeah. She's our White Girl Shwasted.
Bro 2: Word.
viết bởi TattiG 16 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×