tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

2 definitions by Teddy1203

 
1.
A perjorative nickname for MSNBC host Keith Olbermann
Bathtub boy got slapped by his NBC bosses
viết bởi Teddy1203 08 Tháng chín, 2008
 
2.
Keith Olbermann
Bathtub Boy hides in the bathtub instead of discussing anything controversial about liberals.
viết bởi Teddy1203 17 Tháng chín, 2008