tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Teh guuber

 
1.
Bitch Boy
omg hi2u sam is hottetd alanyna!!1pmnepmeoneooneon
viết bởi Teh guuber 03 Tháng tư, 2003