tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Teh1Wizky

 
1.
Do
To engage in sexual intercourse.
Hey honey, wanna do it?
viết bởi Teh1Wizky 05 Tháng ba, 2008