tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Teknohead

 
1.
all consumed techno lover
man that guys a total teknohead he never stops listening to it
viết bởi Teknohead 14 Tháng năm, 2003