tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by TenMen

 
1.
Cash
You coming out tonight bruv?

Nah mate I aint got the till for it.
viết bởi TenMen 12 Tháng sáu, 2012