tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Terry Jordan

 
1.
A slang term for cigarette.
"Ay yo lemme get a rigga ma nigga."
viết bởi Terry Jordan 18 Tháng bảy, 2007