1 definition by The Blue Gut

Top Definition
noun (bloo-git)

1. Similar to the sensation of blue balls (that is to say, the painful constriction of the balls due to stimulation without satisfaction), except bluegut refers to a painful constriction of the stomach due to stimulation without satisfaction. Most often occurs while watching TV at 3am and having a Pizza Hut commercial come on.
"Oh man, look at that pizza! It's giving me some serious bluegut!"
viết bởi The Blue Gut 08 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×