tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by The Chosen

 
1.
A Linux based operating system, with an Apple Macintosh like user interface.
It's not a Mac, it's a Linuntosh.
viết bởi The Chosen 13 Tháng mười một, 2007