tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by The RJ recipient

 
1.
A blowjob received while driving a moving vehicle.
"Shan gave me a roadjob on the drive back to her house last night."
viết bởi The RJ recipient 25 Tháng mười, 2004