1 definition by The Shantser

Top Definition
Verb.
Origin: Germanic
1. From the abbreviation "To shit your pants.
2. To blunder or err.

Noun.
1. One who blunders or errs.
2. One who has shit their pants
also: shantsy, shantser

Adjective:
1. Describing a person who continuously blunders or errs a situation.

2. One who shantses a situation
Verb.
1. Dude, that girl just shantsed in our basement!
2. You are totally shantsing this situation.

Noun.
1. Yo, the girl just put her shants in your sink, bro.
2. Are we humans? Or are we shantsers?

Adjective.
1. The shantsing party was not fun at all.
2. That shants girl smells like shit now.
viết bởi The Shantser 08 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×