tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by The xSmurf

 
1.
No existsing manual entry!
Racaille:~ xSmurf$ man woman
No manual entry for woman
viết bởi The xSmurf 04 Tháng năm, 2005