tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by TheGobbler

 
1.
Short for "best friends".
Me and Jill are totes besties.
viết bởi TheGobbler 19 Tháng mười, 2004