tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by TheTripleNoob

 
1.
Someone that's even worse than a double noob.
Anders is such a triple noob!
viết bởi TheTripleNoob 16 Tháng một, 2009