3 definitions by Thunder777

Top Definition
Whats up, Bahrani Style.

Bahrain is a small island in the Middle East. Waysh comes from the word shino, which means in local bahrani what ?
Waysh ma brotha?, waysh up man ?
viết bởi Thunder777 10 Tháng chín, 2006
A Shaikh is an elder or royalty in the Arab Gulf. It is also used to call men of religion. Also, it is used to mock people when they act in a pretencious way.
Shaikh Esa bin Salman Al Khalifa
viết bởi Thunder777 10 Tháng chín, 2006
Liar, a person who lies.

It is originated from the arab word katheb or kathab
Your a soddin chadab
viết bởi Thunder777 10 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×